Besök forumet - hjärtat i kommissionen


>> Till diskussionsforumet

Ukulelekommissionen är en träffpunkt på nätet för ukuleleentusiaster.

Kommissionärer träffas då och då i verkliga livet också, på kommissionsträffar på olika platser och av olika slag.

Men det är diskussionsforumet som är hjärtat i kommissionen.

Välkommen till vårt forum. Det går bra att bara läsa (och förundras?) liksom att registrera sig och delta i diskussionerna.

Internationella ukuleledagen

Hawaiianska frimärken m a a Ukulelens 125-årsjubileum


Den 23 augusti firas som Internationella ukuleledagen av ukulelespelare över hela världen. På sina håll med stora evenemang, på andra mer stilla. I Sverige sker, så vitt jag vet, inga evenemang i år för att högtidlighålla dagen.

Bakom valet av den 23 augusti som Internationella ukuleledagen ligger en händelse den 23 augusti 1879. Det var då som barken Ravenscrag anlände till Honolulu med de invandrare från Madeira som var de första att som så småningom började tillverka ukulelar på Hawaii.

Så vitt jag vet var det tyska ukuleleentusiaster som var först med att fira den Internationella ukuleledagen. Men säker är jag inte.

Robert Hultman

Lite viral marknadsföring av internationella ukuleledagen skulle sitta fint

1 comment to Internationella ukuleledagen