Besök forumet - hjärtat i kommissionen


>> Till diskussionsforumet

Ukulelekommissionen är en träffpunkt på nätet för ukuleleentusiaster.

Kommissionärer träffas då och då i verkliga livet också, på kommissionsträffar på olika platser och av olika slag.

Men det är diskussionsforumet som är hjärtat i kommissionen.

Välkommen till vårt forum. Det går bra att bara läsa (och förundras?) liksom att registrera sig och delta i diskussionerna.

Att bygga en ukulele

Av Ingvar Tropp

En liten handbok om att bygga ett eget instrument
Första upplagan, 2007. Skriften får användas i studiesyfte men ej kopieras och säljas.

Första kapitlet

Min morfar Johan Albert var snickare. Under största delen av hans yrkesliv byggdes i stort sett alla hus i lösvirke och snickarna tillverkade även köksinredning m.m. I källaren hade morfar sin verkstad. På ett plakat på väggen stod att läsa. ”Här är lugnt från världens stormar, hit går jag när gumman gormar, här är lugn och här är ro, här kan jag så sakta gno”. Det var förmodligen vid de ofta förekommande besöken i morfars verkstad som mitt intresse för att göra allting själv vaknade. Man kan givetvis även säga ”förstöra själv”. Otaliga är de fina träbitar som jag lyckats förstöra, och mycket annat har jag plockat isär och sedan med stor möda och med skiftande resultat återmonterat.

Först av allt vill jag understryka att jag inte är en professionell instrumentbyggare. Mitt intresse för att bygga en gitarr kom i slutet av sjuttiotalet då jag kom i kontakt med en bok benämnd ”Classic guitar construction”. Med denna bok som ledning byggde jag en nylonsträngad klassisk gitarr. Det blev inget mästerverk, men den blev spelbar. Under åren har jag tillverkat en del möbler och inte minst gunghäst, vagga och träleksaker till barnbarnet. Några fler gitarrer har det också blivit. För ett drygt år sedan kom jag i kontakt med ukulelen. Jag bestämde mig då för att bygga en sådan och använda det material som jag hade till hands. Det jag ska visa här är hur jag gått tillväga och inte hur man absolut måste göra.

Den första ukulelen var givetvis behäftad med både konstruktions - och tillverkningsfel. Den andra blev betydligt bättre. Nu ska jag bygga ännu ett antal och det är denna procedur som jag har för avsikt att dokumentera och delge er både misstag och framgångar.

Man kan dela upp tillverkningen i flera delar. Man måste ha ett ställe att vara på. Det går givetvis att jobba i köket, men de flesta fruar brukar inte gilla verktyg och hyvelspån på golvet.

Verktyg
Det är inte nödvändigt att äga alla verktyg själv. Ofta finns det bekanta som känner någon som har tillgång till rikt och planhyvel. Någon annan har en pelarborr osv. Slipmaskin och handverktyg är bra att ha, men köp inget förrän behovet uppstår. Många av de verktyg som jag har är inhandlade på Clas Ohlsson, Bil Tema och andra varuhus. Det behövs inte dyra proffsverktyg när man är amatör.

Ett mycket användbart verktyg är den japanska sågen med tänderna vända mot dig. Med denna såg går det att såga absolut vinkelrätt, om man använder anhåll förstås.

Utformning
Först måste man bestämma sig för hur instrumentet ska se ut. I detta fall har jag beslutat att mensuren (stränglängden) ska vara 380 mm. Stränglängden får bestämma kroppens storlek. Stallets placering ska se logisk ut. Gör en ritning på millimeterpapper med utsatta mått. Bilden visar min enkla ritning. Skriv ner de viktigaste måtten. Det blir ohanterligt att ständigt mäta på ritningen.

Virke
Man måste ha trä. Köp inte dyrt trä till första ukulelen, för man gör alltid misstag och de blir i så fall dyra.

På bilden kan ni se två plankbitar av gran och lönn, svenskt trä som finns att få hos trävaruhandlare. Man kan i princip använda vilket trä som helst vid det första försöket. För utseendet och av praktiska skäl blir inte kvistrik gran blir så bra

Mallar
För att kunna böja sidor samt montera ihop bitarna måste man ha mallar
Var noga när ni tillverkar mallar. Gör om när det blir snett. Det är lätt att tänka ”det fixar jag vid ihopsättningen”. Det går, men det blir aldrig bra. Tillverkningen av mallar för böjning av sidor och övriga delar i tillverkningen tar lika lång tid som själva bygget. På bilderna ser ni ämnen till mall för böjning av sidor samt den färdiga mallen. De många hålen används för att hålla fast sidämnet med genomgående bult. Det är bättre att borra för många hål än för få.


På bilderna syns mallen för böjning av sidor.

Tillverkning av lock och botten
Jag börjar med att tillverka lock, botten och sidor. Att tillverka delarna efter hand innebär att samma verktyg måste fram gång efter annan. Till denna ukulele skall jag använda gran till lock och lönn till botten och hals. Sidorna får bli sälg av den anledningen att sälgen är lätt att böja.

Om man har en planka som är 200 mm bred och 30 mm tjock så går det att klyva denna. Det brukar gå att såga fem millimeter tjocka skivor. Sågningen görs bäst på en stor bandsåg. Jag har ingen sådan, men jag gick till en yrkesskola och bad dem hjälpa mig. I annat fall kan man såga från två håll på en klyvsåg

Hyvling till en tjocklek av 1,5 till 2 mm gör jag på så sätt att jag fäster skivan på en spånplatta. Jag har provat att fästa på olika sätt, men kommit fram till att dubbelhäftande bred mattejp är bäst. Min hyvel tar bara en bredd av 200 mm, och det är precis lagom till en ukulele. Försök inte att hyvla utan spånskivan. När man närmar sig den bestämda tjockleken brukar det bli problem med lösryckta flisor och allt är förstört.

När lock och sidor är klara som rektangulära skivor ska de läggas åt sidan i avvaktan på att kroppen är klar. Det är inte alltid som kroppen får exakt den form man tänkt och då är det bra att ha lite marginal.

Tillverkning av halsen
För att undvika att halsen slår sig anser jag att det blir bäst resultat med laminerad hals. Den mörka träbiten i mitten av halsen är alltså inte enbart avsedd som dekoration. Man kan givetvis även lägga ett ”trusrod” i halsen, trusrod är en justerbar järnstång som framför allt finns i halsen på rockgitarrer, men jag tror inte att ett trusrod behövs i en så kort hals som ukulelen har.


Limning sker med tvingar


Härovan syns halsämnetTillsågning av halskloss

Det är viktigt att halsen rår några mm över kroppen med tanke på att locket ska dit. Det alltid lättare att ta bort lite trä än att lägga dit

Tillverkning av sidor
Jag sågar sidorna till ganska exakt bredd, men gör dem några cm för långa Om det skulle bli något problem vid limningen mot den främre klacken är det bra att ha lite att justera med


Jag hyvlar sidorna på samma sätt som botten och lock. Fäst dem med dubbelhäftande tejp och skruva mycket lite på hyveln, jag upprepar mycket lite varje gång. Sidorna på bilden har en tjocklek av 1,6 mm. Använd en tunn stållinjal eller liknande när ni tar loss sidorna från underlaget.

Böjning av sidor
Sidorna läggs i varmt vatten under ett dygn. Fäst bakre sidgaveln först, lägg på en våt trasa och använd ett strykjärn.Böj försiktigt och skruva fast.


Böjda sidor

Lock och botten
I de fall när jag inte har erforderlig bredd på lock eller bottenämnen limmar jag ihop två bitar i min limjigg. Om man avser att måla ukulelen kan man givetvis limma ihop flera träbitar.
Limgiggen består av två vinkeljärn av aluminium samt av färdiggängade stänger.


För att undvika sprickor i ändarna skyddas de med tejp.

Tejpen fungerar också som skydd för att undvika fastlimning av kroppen i formen.

Tillverkning av form för kroppen
Mallen för att hålla kroppen tillverkas av 2 tum 5 och sågas ut noggrant och slipas så att de båda halvorna är exakt likformiga.

Bakklossen limmas lätt med en skruvtving
Det ska finnas en kloss i både fram - och bakkant, i bakkant som stöd för de båda sidhalvorna och i framkant för infästning av halsen

Innersargar
Innersargarna skall vara ca 10 mm höga och 3 mm tjocka. Dels skall de ge kroppen stadga och dels fungerar de som mothåll vid limning av lock och botten. Om man ska ha binding runt kroppen kan frässpåret ta en liten bit av sargen.
Böjningen av sargarna sker på sidmallen.


Innersargarna är lättare att böja om man sågar små skåror i dem. Små klämmor är mycket användbara

Infästning av halsen
Halsen kan fästas på olika sätt. Jag föredrar att sätta i en skruv före limning. Med hjälp av skruven kan jag montera halsen flera gånger under inpassningsfasen. Jag är inte nöjd med passningen mot kroppen förrän ett 0,10 mm bladmått ej går emellan.

För att få hålen exakt besöker jag en god vän som har ”långhålsborr”.
Använd alltid borrstopp vid borrning


Skruven är trägängad i ena änden och fingängad i den andra. De små skruvarna håller fast halsklossen.

Limning av bottenstockar
Bottenstockarna kan antingen limmas på bottnen eller fästas direkt i kroppen. Om man använ der t.ex. mahognyfanér till botten och om den inte är alldeles plan är det bäst att limma bottenstockarna direkt på bottnen.


Infällda bottenstocker.

De översta ”pinnarna” är mothåll.

Dekorationslist
Det är snyggt med en dekorationslist på kroppens baksida. Dessutom döljer listen en eventuellt för stor limfog.


Fastsättning av hals

När halsen är inpassad kan den tas loss och skruvas dit när kroppen är helt färdig. Det går utmärkt genom ljudhålet och med hjälp av en spärrnyckel. Var noga med att använda låsmutter och limma inte förrän hals och greppbräda är helt klara. Halsens lutning och centrering måste kontrolleras noga. Halsen skall luta några mm från kroppen.
troppartikel-bilder_34


Sågning av halslutning.


För att justera kroppens höjd använder jag en hemmagjord slipskiva

Sidostöd
För att undvika att locket buktar av stall och strängtrycket bör man limma fast sidostöd på sargen. Detta kanske inte behövs vid en locktjocklek över 2 mm, men mina byggen kräver denna åtgärd.

Ljudhålet
Jag har tillverkat ukulelar med olika stora ljudhål och funnit att 65 mm är bra. Till att skära ut ljudhålet använder jag en vanlig hålskärare. Skär sakta och försiktigt från båda sidor.

”Bracing”
På lockets under sida ska det limmas lister som har till uppgift att stadga locket och att forma ljudet. I gitarrlitteraturen finns det massor av exempel på ”bracing”, men vad det gäller ukulele har jag inte funnit något nytt sätt. Det synes mig som om gitarrbyggare exprimenterar mycket, men det övergår min kompetens så jag följer gängse normer. Den tvärgående listen är absolut nödvändig för lockets stadga. Om man använder gran eller annat sprött träslag är det bra att göra en förstärkning runt ljudhålet. På undersidan förstås!

Rosett
När jag fräser spåret för rosetten använder jag en billig slipmaskin som jag satt fast i en borrställning. Det blir lite vingligt, men om man är noga så går det bra.


Rosettspåret justeras med en liten fil


Böjning av lister till rosetten


Justering rosett


Limmade bitar till rosett


Färdiga bitar för rosettt


Slipning av rosetten


Färdig rosett

Limning av lock och botten
Som underlag vid limning använder jag en platta med borrade hål och gängade stänger.


Före limningen är det viktigt att man spänner fast kroppen och justerar sidorna till absolut rät vinkel.


Bästa resultatet vid limning av lock och botten har jag fått med längsgående ribbor över hela ytan. På så sätt kommer även limfogen vid infällda bottenstockar att bli tät.

Limning av locket görs på samma sätt som limning av botten

Jag fick för mig att göra ett av pågående byggen med ”cutaway”.

Jag tillverkade två lika halvcirkelformade bitar som jag limmade på den böjda sidan och sedan limmade jag dit dessa i kroppen. Det blev inte perfekt så nästa gång ska jag använda en annan metod. Vilken det blir har jag ännu ej funderat ut.

Binding
Binding är den kant som löper runt kroppen. På många instrument, t.ex. gitarrer, är bindingen av svart eller vit plast. Jag anser att det är vackrare med trä. Vanligtvis använder jag 1,5 mm tjock fanér av mahogny. Jag böjer den över sidmallen.


Böjning av bindingen görs på sidmallen.


Binding på tork


Slipad botten Klar för binding

Urfräsning för binding görs lättast på en överfräs.


Limning av binding

Tillverkning av greppbräda
Ämnet till greppbrädan görs rektangulär eftersom det är svårt att såga vinkelräta skåror för banden i ett avsmalnande ämne. Skårorna för banden kan sågas på olika sätt. Till mina första instrument sågade jag för hand men fann att det lätt blev fel. Jag tillverkade en mall med exakt rätt mått och sågade på min lilla bandsåg och det blev mycket bättre.

Ämnen för greppbrädor
Observera tejpen som markerar sågdjup och sicklingen som används för att göra ämnena helt plana.


Utformning av greppbrädan
Bestäm redan nu hur långt ner på kroppen som greppbrädan ska nå.
Vi förutsätter att halsen har rätt höjd i förhållande till kroppen och att den har den form man vill ha. Bestäm en punkt vid sadeln för greppbrädans överända. Sätt fast en liten nubb exakt i mitten på det första bandet. Nubben ska sticka upp ca 1 mm. Sätt en likadan nubb vid ca 11:e bandet. Centrera greppbrädan exakt och knacka på greppbrädan så att det blir märken i undersidan. Borra små hål i märkena, ca 2 mm. djupa, med en borr av samma dimension som nubben. Nu kan du rita av halsens form på greppbrädans undersida och såga den till rätt format.

Fastsättning av banden
Efter att ha provat olika metoder för fastsättning av banden har jag kommit fram till att det bästa är att limma dem med snabblim, i varje fall om man använder hårt trä i brädan. Jag filar för hand i skårorna med en nålfil tills banden passar och sedan klämmer jag dit dem i skruvstädet med ett mellanlägg och låter detta sitta i några minuter.


Tejpen är till för att skydda greppbrädan från lim.


Överskjutande ändar knips av med en avbitare


Planslipning av banden

Stall
Jag har tillverkat stallhållaren av mahogny men det går givetvis lika bra med ett annat träslag. Tillverka en rektangulär träbit,såga ut en skåra för själva stallet, forma stallhållaren som du vill och borra två små hål i var ända. Jag brukar se till att stallets placering i förhållande till mensuren (stränglängden) stämmer med bracingens placering så att jag kan skruva i bracingen. Gör märken i locket genom hålen i stallet och borra små hål. Nu kan du skruva fast stallhållaren och kontroller stränglängden. Om den avviker några millimeter kan du justera genom att fila på stallets lutning för att få exakt mått. Vissa stränginstrument har kompensering på stallet, men det är en framtida fråga.

Stall och sadelämnen tillverkar jag av älghorn. Någonstans har jag läst att dessa tillbehör tillverkas av hjorthorn på Hawai, men det är ont om hjortar i Värmland, så det får bli älg.

Montering av stall
Jag brukar montera stallet med två små skruvar genom skruvhål som är anpassade till ”bracingen” för att på så sätt få skruvarna att dra bättre än genom endast det tunna locket. Man kan även anpassa en tillfällig stödpinne mellan lock och botten.


Tejpen sitter där för att skydda stallets plats från ytbehandling .

Mekanik
På forumet har jag läst att det finns skilda meningar om typ av mekanik. Jag vill inte ha någon bestämd mening om huruvida traditionell ukulelemekanik eller gitarrmekanik är bäst, men om man gör som jag gjorde, tillverkade samma typ av huvud och monterade gitarrmekanik och ukulelemekanik på olika instrument, vill jag påpeka att ukulelemekanikens skruvar blir för tätt inpå varandra. Dessutom hade jag köpt gitarrmekanik med för dålig precision. Kontentan blir: var inte för snål när du köper denna utrustning.

Ytbehandling
Jag har provat olika sorters lacker men inte blivit nöjd. Därför bestämde jag mig för att prova ”Franskpolering”. Efter mycket letande på nätet fann jag en sajt som beskrev proceduren mycket noga. Det var svårt och tidsödande men så småningom blev resultatet allt bättre och det är min förhoppning att jag ska lära mig behandlingen.

Ingredienser: Shellack, alkohol och olivolja samt tålamod.


Tre färdiga ”uckar”

Det är min förhoppning att någon av er skall ha glädje av min skrift. Jag tar gärna emot synpunkter och förslag till andra tillverkningsmetoder än de som jag använder.

Med vänlig hälsning.
Ingvar Tropp