Besök forumet - hjärtat i kommissionen


>> Till diskussionsforumet

Ukulelekommissionen är en träffpunkt på nätet för ukuleleentusiaster.

Kommissionärer träffas då och då i verkliga livet också, på kommissionsträffar på olika platser och av olika slag.

Men det är diskussionsforumet som är hjärtat i kommissionen.

Välkommen till vårt forum. Det går bra att bara läsa (och förundras?) liksom att registrera sig och delta i diskussionerna.

Patsy Monteleones 100 songs-projekt

Patsy Monteleone heter en amerikansk ukulist och crooner. Hans reportoar består till stora delar av vad som brukar kallas “the great american songbook”. Denna sångbok finns inte i sinnevärlden utan är helt enkelt ett samlingsnamn på låtar som blivit en del av amerikanernas gemensamma kulturarv.
Några samtida eller nyare låtar ingår inte i denna “song book”. Man anar ett beständighetskriterium för att en låt ska kvala in. Den ska leva vidare trots att stilar och mode i musiksmak skiftar.
Patsy Monteleone har nu påbörjat ett projekt där han ska spela in 100 låtar och lägga upp på sin blogg. 26 låtar har han hunnit lägga upp på kort tid. Det är välspelat och välsjunget, emellanåt också välvisslat och helt klart väl värt att lyssna på. Gör det!

Patsty Monteleone 100 songs

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>