Ukulelekommissionens f�rsta tr�ff
den 22 mars 2005


   
Den officiella bilden                                                                  Den riktiga bilden

       

     

   
Lite buskaspel i k�llaren                                                            M�tesplatsen: Pressklubben p� Vasagatan 50 i Stockholm