Ukulelekommissionens andra träff
den 19 april 2022