Ukulelekommissionens nionde träff (var det väl?)
och den första där vi faktiskt följde den ordning vi snackat fram och den spellista som tog form på nätet innan mötet!